(PHÁP NHÂN) HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

Xử lý thông tin cá nhân

ĐIỀU KHOẢN CÔNG KHAI LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty cổ phần Idea Spark với tư cách là công ty dịch vụ điện tử viễn thông, chuyên xử lý các thông tin quan trọng của khách hàng_những người ký hợp đồng, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ nghiêm ngặt quản lý an toàn thông tin cá nhân. Vì vậy, bên cạnh việc xác định rõ các phương châm bảo đảm thông tin cá nhân như dưới đây và nỗ lực trong việc thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân một cách thích hợp, chúng tôi còn thông báo phương châm hoạt động trong toàn công ty và công khai cả với bên ngoài. Những từ ngữ chuyên dụng trong bản điều khoản công khai này căn cứ theo pháp luật liên quan tới bảo mật thông tin cá nhân (dưới đây gọi là “Luật bảo mật thông tin cá nhân”).

Người quản lý thông tin cá nhân

1. Chúng tôi bố trí người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân trong công ty, tiến hành quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp.

Sở hữu và sử dụng thông tin cá nhân

2. Về nguyên tắc, khi khách hàng sử dụng dịch vụ mà công ty cung cấp, chúng tôi được phép sở hữu thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân thu được tương ứng như dưới đây. Chúng tôi không sở hữu thông tin cá nhân theo hình thức không công bằng.

【Mục đích sử dụng】

  • ①Tiến hành nghiệp vụ liên quan tới dịch vụ đang cung cấp (Ngoài việc thu tiền sử dụng, còn bao gồm việc hỗ trợ dịch vụ, các liên lạc, thông báo cần thiết khác trong công việc đối với người ký hợp đồng)
  • ②Điều tra, phân tích nhằm duy trì, cải thiện mức độ dịch vụ đang dùng
  • ③Gửi tới hòm thư điện tử các thông tin liên quan đến dịch vụ công ty đang cung cấp (bao gồm cả dịch vụ khác và thông tin giới thiệu dịch vụ mới của công ty)
  • ④Trả lời thắc mắc liên quan đến dịch vụ đang cung cấp
  • ⑤Các mục đích liên quan tới những điều phía trên

3. Công ty sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đã được thông báo căn cứ theo mục trên.

Về việc cung cấp cho bên thứ ba

4. Ngoại trừ trường hợp được sự đồng ý trước của khách hàng (bao gồm cả trường hợp đồng ý với các điều khoản thể hiện rõ phạm vi cung cấp như đã nêu ở trên), và trường hợp quy định rõ trong luật bảo mật thông tin cá nhân và các quy định pháp luật khác, công ty sẽ không công khai dữ liệu cá nhân khách hàng cho bên thứ ba.

Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

5. Với những rủi ro liên quan tới thông tin cá nhân như truy cập dữ liệu cá nhân bất chính; rò rỉ, làm mất và tổn thất thông tin cá nhân, công ty sẽ có biện pháp xử trí an toàn, đầy đủ, cần thiết.

Công khai, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân

6. Trong trường hợp phía khách hàng cung cấp thông tin cá nhân yêu cầu công ty công khai mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân đang có hoặc yêu cầu chỉnh sửa, thêm, xóa thông tin cá nhân tương ứng, chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng dựa theo Luật bảo mật thông tin cá nhân.

Về việc ủy thác

7. Trong phạm vi mục đích sử dụng nêu ở điều 2, có khi công ty chúng tôi sẽ ủy thác một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân đang xử lý; và cung cấp thông tin cá nhân cho người ngoài công ty. Trong trường hợp này công ty sẽ tiến hành quản lý để bên nhận ủy thác đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân.

Tuân thủ pháp luật và cải thiện cơ cấu

8. Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt luật bảo mật thông tin cá nhân, pháp lệnh liên quan khác được áp dụng đối với thông tin cá nhân, cũng như các hướng dẫn, tiêu chuẩn nhà nước quy định, công ty chúng tôi còn liên tục cải thiện hệ thống quản trị bảo mật thông tin cá nhân trong công ty.

Khó khăn và thắc mắc về thông tin cá nhân

9. Nếu có khó khăn, thắc mắc cần tư vấn liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân cũng như nguyện vọng đối chiếu, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân được quy định tại điều 6, xin hãy liên lạc đến bộ phận tiếp nhận về thông tin cá nhân của công ty như dưới đây. Chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng trong phạm vi phù hợp.

(Liên hệ)

Công ty TNHH Idea Spark (Địa chỉ chuyên hỗ trợ người sử dụng SIMVANG)
user_support@simvang.jp