(PHÁP NHÂN) HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

Ký hiệu dựa trên Luật giao dịch thương mại cụ thể

Căn cứ theo điều 11 của “Luật liên quan tới việc giao dịch thương mại đặc biệt”, chúng tôi xin trình bày như sau

■Tên và địa chỉ của người bán

Công ty TNHH Ideaspark
Tầng 4 Tòa Hikari, 2-15-24 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

■Người đại diện

Tsuboi Keizou

■Liên hệ

user_support@simvang.jp
Nếu nhận được câu hỏi từ địa chỉ trên, chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp số điện thoại liệc hệ.

■Giá bán

Được hiển thị trên màn hình khi làm thủ tục mua.

■Khoản tiền cần thiết ngoài tiền sản phẩm

Thuế tiêu dùng

■Phương thức thanh toán

Thẻ tín dụng danh nghĩa người ký hợp đồng
Thanh toán tại cửa hàng tiện lợi (Với điều kiện có sự chấp thuận của đơn vị khác liên quan trong công ty)
Thanh toán cho đơn vị khác liên quan trong công ty

■Thời hạn thanh toán

Khi đăng ký dịch vụ (Chi tiết tham khảo trang web chính thức của hãng 「simvang.jp」)

■Thời gian cung cấp dịch vụ

Ngoại trừ những trường hợp mà chúng tôi hướng dẫn trên website chính thức 「simvang.jp」 và trên catalogue... về các dịch vụ; thì sau khi tiến hành các thủ tục tại địa điểm được quy định của công ty, quý khách hàng có thể sử dụng ngay. Các thiết bị cho mượn, sau khi xác nhận thanh toán, chúng tôi sẽ giao trong vòng 1 tuần.

■Về việc hủy trả

Trong trường hợp hủy giữa tháng với lý do từ phía người ký hợp đồng, người ký hợp đồng vẫn phải thanh toán tiền phát sinh của tháng hủy hợp đồng đó.

■Trách nhiệm của người bán

Nếu không quy định đặc biệt ở các dịch vụ, sẽ tuân theo điều 20 và điều 21 của bản “Các điều khoản dịch vụ SIM VANG”.

■Môi trường, điều kiện thao tác

Chúng tôi công khai trên trang hỗ trợ trong 「simvang.jp」môi trường, điều kiện thao tác cần thiết để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ công ty cung cấp.

■Khác

Đối với các mục dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn trong phạm vi những trường hợp nằm trong điều khoản tương ứng.

  • ・Chi phí người ký hợp đồng chịu ngoài tiền sử dụng dịch vụ.
  • ・Thời hạn có hiệu lực khi đăng ký dịch vụ
  • ・Điều kiện đặc biệt liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.