(PHÁP NHÂN) HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

Cài đặt thông tin nhà mạng APN(iOS)

1Download File thông tin APN từ link bên dưới

https://simvang.jp/file/simvang_apn_iOS_d.mobileconfig

2Vào màn hình cài đặt và mở mục “Đã tải về hồ sơ”.

3Sau khi chuyển sang màn hình “Cài đặt cấu hình”, ấn nút “Cài đặt”.

4Bám nút“Tiếp theo”.

5Có thể xuất hiện ảnh báo, bỏ qua cảnh báo này và tiếp tục cài đặt.

6Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Pop-up, bấm tiếp “Cài đặt”

7Khi cài đặt hàn thành, bấm “Xong” để kết thúc

8Sau khi cài đặt xong thì khởi động lại điện thoại

Sau khi khởi động thì điện thoại sẽ nhận dạng được SIM và thông số cài đặt.