(PHÁP NHÂN) HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

Cài đặt thông tin nhà mạng APN(Android)

※Các mục hiển thị có thể khác giữa các dòng máy và các phiên bản Android.
Nếu không tìm thấy các mục được hướng dẫn thì xin hãy tìm hiểu trên internet hoặc hỏi nhà sản xuất.

1Mở cài đặt > Chọn「Mạng và Internet」

2Chọn「Mạng di động」

3Trong Cài đặt「Mạng di động」chuyển「Dữ lệu di động」sang ON và bấm「Nâng cao」

4Chọn cài đặt「Tên điểm truy cập」(APN)

※ Cài đặt này nằm phía dưới màn hình, tùy theo điện thoại mà có khi cần kéo màn hình xuống mới nhìn thấy.

5Sau khi vào màn hình cài đặt điểm truy cập (APN) > Chọn tạo thông tin APN mới ( Bấm nút「+」hoặc chọn trong phần cài đặt thêm「…」)

6Cài đặt thông tin APN theo hướng dẫn bên dưới và lưu lại cài đặt.

※Nếu màn hình cài đặt không có mục「Kiểu xác thực」thì cũng sao.
※Các cài đặt ngoài các mục nêu thì giữ nguyên không cần nhập.

Tên
(Name)
Nhập tên tùy ý
VD : SIM VANG
APN mvno.net
Tên người dùng
(User Name)
ideaspark
Mật khẩu
(Password)
ideaspark
Kiểu xác thực
(Authentication type)
PAP và CHAP

7Bật cài đặt vừa lưu

※ Sau khi bật cài đặt APN thì điện thoại sẽ nhận nhà mạng và kết nối được với Internet.

8Khởi động lại điện thoại

※ Để các cài đặt được cập nhật, hãy khởi động lại điện thoại và xác nhận nghe gọi và Internet.